Ảnh viện áo cưới HongKong Studio
Địa chỉ: 320 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội
Email: hongkongstudio320@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/hongkongstudioHN
Skype: hongkong_xadan
Website: http://hongkongstudio.com.vn
Điện thoại: 04.39432540 – 04.39431187
Hotline:  091 617 22 97  –  0902.057.787