Tam Đảo (Album Phổ Thông)

9.500.000

Gói chụp tại khu du lịch nổi tiếng Tam Đảo với thời tiết, cảnh quan và các kiến trúc Châu Âu rất đẹp và đa dạng.