STUDIO 01 (Gói Ảnh Phóng)

2.500.000

Gói chụp ảnh phóng lớn tại Studio của ảnh viện HongKong – Khuyến mại đặc biệt tặng chi phí lên cỡ cho 2 ảnh phóng lớn thành ảnh 60x90cm