2.500.000

+ 02 ảnh phóng 50x75cm ép gỗ lamina hoặc 1 ảnh 60x90cm ép gỗ lamina

+ 01 ảnh để bàn 20x30cm ép gỗ lamina

+ Hoàn trả toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa

Chụp trong studio tại HongKong Studio…