Quảng Ninh – Hạ Long – Vân Đồn (Album Phổ Thông)

10.400.000

Gói chụp trong ngày tại một trong số những địa điểm rất đẹp với núi non, biển trời và cát trắng tại Quảng Ninh. Trước khi thực hiện bộ ảnh ekip sẽ trao đổi cùng CDCR về các địa điểm chụp để lên kế hoạch và chọn lựa khu vực chụp.