Phim trường Smiley Ville (Album Phổ Thông)

7.900.000

Gói chụp tại phim trường Smiley Ville không giới hạn thời gian kết hợp với 01 địa điểm ngoài trời khác hoặc Studio của HongKong