Phim trường M’s Town (Album Phổ Thông)

7.100.000

Gói chụp tại phim trường M’s Town trong thời gian 2 tiếng kết hợp với 01 địa điểm ngoài trời khác hoặc Studio của Ảnh viện HongKong