Phim trường “5 Garden” (Album Cao cấp)

9.600.000

Gói chụp Album cao cấp tại phim trường 5 Garden trong thời gian 3 tiếng kết hợp với 01 địa điểm ngoài trời khác hoặc Studio của HongKong