Phim trường “5 Garden” (Album Phổ Thông)

7.400.000

Gói chụp album thiết kế tại phim trường “5 Garden” trong thời gian 2 tiếng kết hợp với 01 địa điểm ngoài trời khác hoặc Studio của HongKong