Phim trường M’s Town (Album Cao Cấp)

9.200.000

Gói chụp cao cấp tại phim trường M’s Town trong thời gian 3 tiếng kết hợp với 01 địa điểm ngoài trời khác hoặc Studio của Ảnh viện HongKong