3.125.000 2.500.000

Chụp trong studio hoặc 1 điểm ngoài trời: phố cổ Tạ Hiện/Bờ Hồ/Khách sạn Metropole…