Gói nội thành 03 (Album Phổ Thông)

6.500.000

Chụp tại phim trường nội thành mà quý khách mong muốn, Kết hợp cùng địa điểm ngoài trời trong nội thành bất kỳ hoặc tại Studio của ảnh viện HongKong