9.480.000 7.900.000

Được chụp tại 1 phim trường: Rayconcept, thảo nguyên hoa, vườn nhãn, Rosa, Santorini…

Kết hợp 01 địa điểm ngoài trời: Phố cổ, bờ hồ, khách sạn Metropol, Hồ Tây, Khách sạn InterContinental