3.500.000

  • Tặng chi phí chụp ảnh tại Studio của HongKong