1.000.000

  • Tặng chi phí chụp ảnh tại Studio của HongKong