Liên hệ

Chụp ảnh cho Bé

Gói chụp ảnh trẻ em 01

650.000
1.000.000

Chụp ảnh cho Bé

Gói chụp ảnh trẻ em 02

1.000.000

Chụp ảnh gia đình

Gói chụp ảnh gia đình 01

1.500.000

Chụp ảnh cho Bé

Gói chụp ảnh trẻ em 03

1.500.000

Chụp ảnh gia đình

Gói chụp ảnh gia đình 02

2.500.000

Chụp ảnh cho Bé

Gói chụp ảnh trẻ em 04

2.500.000

Chụp ảnh trong Studio

Studio 01 gói đơn giản

2.500.000

Chụp ảnh gia đình

Gói chụp ảnh gia đình 03

3.500.000

Chụp ảnh trong Studio

Studio 02

3.500.000

Chụp ảnh cưới Nội Thành Hà Nội

Gói Nội thành 01 (Gói đơn giản)

3.600.000