18.362.500 14.690.000

(Sapa – Lào Cai, Mộc Châu – Sơn La, Hồ Ba Bể – Bắc Kạn…)  

Chi phí này áp dụng cho thời gian chụp 2 ngày 1 đêm – Phát sinh 01 ngày, 01 đêm sẽ thêm 6.000.000đ

Mã: HK350 Danh mục: