Báo giá các gói chụp ảnh gia đình

Chụp ảnh gia đình

Gói chụp ảnh gia đình 04

4.500.000

Chụp ảnh gia đình

Gói chụp ảnh gia đình 03

3.500.000

Chụp ảnh gia đình

Gói chụp ảnh gia đình 02

2.500.000

Chụp ảnh gia đình

Gói chụp ảnh gia đình 01

1.500.000

Báo giá các gói chụp ảnh cưới khác

-20%

Chụp ảnh trong Studio

Studio 04

6.875.000 5.500.000
-20%

Chụp ảnh trong Studio

Studio 03

5.625.000 4.500.000

Chụp ảnh trong Studio

Studio 02

3.500.000

Chụp ảnh trong Studio

Studio 01 gói đơn giản

2.500.000
-20%

Chụp ảnh cưới Nội Thành Hà Nội

Gói nội thành 04

12.375.000 9.900.000
-17%

Chụp ảnh cưới Nội Thành Hà Nội

Gói nội thành 03

9.480.000 7.900.000

Chụp ảnh cưới Nội Thành Hà Nội

Gói nội thành 02

6.300.000

Chụp ảnh cưới Nội Thành Hà Nội

Gói Nội thành 01 (Gói đơn giản)

3.600.000
-17%

Chụp ảnh cưới Ngoại Thành

Quan Lạn – Minh Châu – Cô Tô

16.800.000 13.900.000
-17%
14.880.000 12.400.000
-20%

Chụp ảnh cưới Ngoại Thành

Ninh Bình

14.875.000 11.900.000
-20%

Chụp ảnh cưới Ngoại Thành

Hòa Bình

14.375.000 11.500.000
-20%

Chụp ảnh cưới Ngoại Thành

Tam đảo + Resort Belveder

16.125.000 12.900.000
-20%
12.250.000 9.800.000
-20%
14.375.000 11.500.000
-20%

Chụp ảnh cưới Ngoại Thành

Làng Văn hóa Các dân tộc VN

11.750.000 9.400.000