Báo giá các gói chụp ảnh gia đình

Chụp ảnh gia đình

Gói chụp ảnh gia đình 04

4.500.000

Chụp ảnh gia đình

Gói chụp ảnh gia đình 03

3.500.000

Chụp ảnh gia đình

Gói chụp ảnh gia đình 02

2.500.000

Chụp ảnh gia đình

Gói chụp ảnh gia đình 01

1.500.000

Báo giá các gói chụp ảnh cưới khác

Chụp ảnh trong Studio

STUDIO 04 (Album Cao Cấp)

6.500.000

Chụp ảnh trong Studio

STUDIO 03 (Album Phổ Thông)

4.500.000

Chụp ảnh trong Studio

STUDIO 02 (Album Tiết Kiệm)

3.500.000

Chụp ảnh trong Studio

STUDIO 01 (Gói Ảnh Phóng)

2.500.000

Chụp ảnh cưới Nội Thành Hà Nội

Gói nội thành 04 (Album Cao Cấp)

8.500.000

Chụp ảnh cưới Nội Thành Hà Nội

Gói nội thành 03 (Album Phổ Thông)

6.500.000

Chụp ảnh cưới Nội Thành Hà Nội

Gói nội thành 02 (Album Tiết Kiệm)

5.900.000

Chụp ảnh cưới Nội Thành Hà Nội

Gói Nội thành 01 (Album Siêu Tiết Kiệm)

4.600.000

Chụp ảnh cưới Ngoại Thành

Các tỉnh xa trên 200km (Album Cao Cấp)

13.990.000

Chụp ảnh cưới Ngoại Thành

Quan Lạn – Minh Châu – Cô Tô (Album Cao Cấp)

13.900.000
12.400.000
10.400.000

Chụp ảnh cưới Ngoại Thành

Hòa Bình (Album Cao Cấp)

11.900.000

Chụp ảnh cưới Ngoại Thành

Hòa Bình (Album Phổ Thông)

9.900.000

Chụp ảnh cưới Ngoại Thành

Ninh Bình (Album Cao Cấp)

11.500.000

Chụp ảnh cưới Ngoại Thành

Ninh Bình (Album Phổ Thông)

9.500.000