Album Ảnh Cưới tại Quan Lạn – Minh Châu

Gói chụp dã ngoại 3 ngày- 2 đêm, đã bao gồm mọi chi phí trọn gói, khách hàng không bị tính thêm phát sinh ngoài gói.