8,490,000.00 7,990,000.00

Gói chụp phim trường Smiley Ville – Tạ Hiện – Hồ Hoàn Kiếm:
GÓI SMILEY VILLE 02: 7.990.000 VNĐ